Nshrávání z IPTV

Princip:
Skript v bashi, který konvertuje parametry příkazu na zadání nahrávání pomocí mencoderu pro daemon at. Vstupem jsou dva časové údaje, počáteční čas a datum pro daemon at a konečný čas, pak je to číslo kanálu a případný požadavek na vypnutí stroje.

Vysílání je realizováno pomocí getstream-poempel (klon getstreamu), což je velice nenáročné řešení sremingu multimédií (spotřebováná mezi 0,1-2% sys. zdrojů, snadná konfigurace ). Navíc zachytáváním z tohoto serveru se pak neblokuje kanál DVB-T karty a je tedy možné se zachytávat či sledovat (případně obojí) v rámci multiplexu další programy. Mé skripty a poznámky ohledně provozu getstream-poempel jsou součástí balíčku ke stažení.

Realizace zachytávání pomocí mencoderu se osvědčuje pro jeho nenáročnost, konfigurovatelnost a přirozenou snahu stream poopravovat. Jako zcela nevhodné se však ukázalo zachytávání do kontejneru AVI, proto je použit MPEG. Pro jeho další zpracování lze použít Gopchop, DVBCut, ProjectX , případně Avidemux.

Dalšími možnostmi pro zachytávání je použít třeba wget nebo vlc a pro streaming vls.

Pakliže Vás napdane nějaké vylepšení tohoto řešení či naleznete nejakou chybu, přijmám nápady, patche či jakoukoliv jinou pomoc.

Kontakt: dvb_record zavináč jakubcovi tečka info. nebo vizte kontakt

Přímo zde vidíte náhled scriptu a ještě jeho kopie ke stažení v gzipu. (Včetně getstream-poempel)

  1 #!/bin/sh
  2 # Description: Script for grabbing from getstream server (DVB-T Recording)
  3 # Author: Petr (DotaZ) Jakubec (jakupetr_at_gmailcom)
  4 # Date: 17/03/2008 23:58:11
  5 # Name: dvb_record-2.sh
  6  Version="0.08 beta"
  7 # Destination: for all use
  8 # Licence: GPL v2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt)
  9 # Thanks: Cyriac BENOIT and him xdtv_record.sh script
  10 # Update:
  11 #		2008/07/08 14:38:55 (CEST)
  12 
  13 # Variable:
  14 path_to_snap="/path/to/snap/store"
  15 server="localhost" # for info only...
  16 
  17 #Stating spacial character styles:
  18 bold_style="\033[1m"
  19 red_style="\E[1;31m"
  20 green_style="\033[0102m"
  21 end_style="\033[0m"
  22 
  23 ## Checking for needed binaries
  24 binaries="grep awk sed cat du sleep shutdown at mencoder"
  25 for bin in $binaries; do
  26  $(which $bin 1>/dev/null 2>&1)
  27  if [ "$?" -eq 1 ]; then
  28   echo -e $bold_style"$bin" $end_style $red_style" not found in \$PATH. This script may not work..." $end_style
  29   exit 1
  30  fi
  31 done
  32 
  33 ## DATA MINING ##
  34 # getting info from the user:
  35 #rec_date (date DD.MM.RR)
  36 #start_time (time)
  37 #end_time (time)
  38 #tv_station (tv_station and port)
  39 #file_label (text)
  40 #halted (yes or no)
  41 
  42 
  43 
  44 # Getting day
  45 get_rec_date () {
  46 	error="0"
  47 	while [ "$error" -eq "0" ]; do
  48 		echo -en $bold_style"Enter recording date (DD.MM.YY):" " [$(date +"%d.%m.%y")] "$end_style
  49 		read rec_date
  50 		if [ -z "$rec_date" ]; then
  51 			rec_date=$(date +"%d.%m.%y")
  52 		fi
  53 		rec_date_check=$(echo -n "$rec_date" | wc -c)
  54 		rec_date_check_dot_tmp=$(echo $rec_date | awk -F "." '{print $1}')
  55 		rec_date_check_dot=$(echo -n "$rec_date_check_dot_tmp" | wc -c)
  56 		if [ "$rec_date_check_dot" -eq "2" ] && [ "$rec_date_check" -eq "8" ]; then
  57 			error=1
  58 		else
  59 			echo -e $red_style"	Wrong date format. Must be DD.MM.RR! Now: $rec_date!"$end_style
  60 			error=0
  61 		fi
  62 	done
  63 }
  64 
  65 # Getting start time
  66 get_start_time () {
  67 	error="0"
  68 	while [ "$error" -eq "0" ]; do
  69 		echo -en $bold_style"Enter start time (HH:MM), now is $(date +"%H:%M"): "$end_style
  70 	  read start_time
  71 		start_time_check=$(echo -n "$start_time" | wc -c)
  72 		start_time_check_dot_tmp=$(echo $start_time | awk -F ":" '{print $1}')
  73 		start_time_check_dot=$(echo -n "$start_time_check_dot_tmp" | wc -c)
  74 		if [ "$start_time_check_dot" -eq "2" ] && [ "$start_time_check" -eq "5" ]; then
  75 			error=1
  76 		else
  77 			echo -e $red_style"	Wrong time format. Must be HH:MM! Now: $start_time!"$end_style
  78 			error=0
  79 		fi
  80 	done
  81 }
  82 
  83 # Getting end time
  84 get_end_time () {
  85 	error="0"
  86 	while [ "$error" -eq "0" ]; do
  87 		echo -en $bold_style"Enter end time (HH:MM): "$end_style
  88 	  read end_time
  89 		end_time_check=$(echo -n "$end_time" | wc -c)
  90 		end_time_check_dot_tmp=$(echo $end_time | awk -F ":" '{print $1}')
  91 		end_time_check_dot=$(echo -n "$end_time_check_dot_tmp" | wc -c)
  92 		if [ "$end_time_check_dot" -eq "2" ] && [ "$end_time_check" -eq "5" ]; then
  93 			error=1
  94 		else
  95 			echo -e $red_style"	Wrong time format. Must be HH:MM! Now: $end_time!"$end_style
  96 			error=0
  97 		fi
  98 	done
  99 }
 100 
 101 #Getting tv_station
 102 get_tv_station () {
 103 	error="0"
 104 	while [ "$error" -eq "0" ]; do
 105 		echo "  1) [CT1]"
 106 		echo "  2) CT2"
 107 		echo "  3) NOVA"
 108 		echo "  4) CT24"
 109 		echo "  5) CTSport"
 110 		echo -en $bold_style"Enter number of TV station: "$end_style
 111 	  read tv_station_num
 112 		case $tv_station_num in
 113 			1)	tv_station="CT1";		port="9001"; error="1" ;;
 114 			2)	tv_station="CT2";		port="9002"; error="1" ;;
 115 			3)	tv_station="NOVA";	port="9005"; error="1" ;;
 116 			4)	tv_station="CT24";	port="9003"; error="1" ;;
 117 			5)	tv_station="CTSport";port="9004"; error="1" ;;
 118 			*) tv_station="CT1";		port="9001"; error="1" ; echo -e $bold_style"	Dont enter TV Station, default is CT1"$end_style
 119 				# rozvest: default is CT1, its ok? y/n
 120 		esac
 121 	done
 122 }
 123 
 124 #Getting file_label
 125 get_file_label () {
 126 	error="0"
 127 	while [ "$error" -eq "0" ]; do
 128 		echo -en $bold_style"Enter the file label (the name of film?): "$end_style
 129 		read file_label_raw
 130 		# get out bizarreness or dangerous character, such as: ) ( / ' ' ; * = : ` $ "
 131 		file_label=$(echo -n "$file_label_raw" | sed 's/\ /_/g' | sed 's/[\"\*\`\=\$\;\:\/\)\(]//g' ) && error="1" || error="0"
 132 	done
 133 }
 134 
 135 # Getting info about halt necessity
 136 get_halted () {
 137 	if [ -z "$halted" ]; then
 138 	  echo -en $bold_style"Do you wanna shut your computer down after recording ? [N/y] "$end_style
 139 	  read halted
 140 		if [ "$halted" = "Y" ] || [ "$halted" = "y" ]; then
 141 			halted="shutdown -h +5"
 142 	  else
 143 	  	halted="# computer do not shutdown"
 144 	  fi
 145 	fi
 146 }
 147 
 148 ### TIME MINING FUNCTION (count record time)
 149 #	input:	start_time, end_time
 150 count_record_time () {
 151 	 # TH == time hour, TM == time minutes.
 152 	 # xx1 == startting time, xx2 == stopping time
 153 		TH1=`echo $start_time | awk -F ":" '{print $1}'`
 154 		TM1=`echo $start_time | awk -F ":" '{print $2}'`
 155 		TH2=`echo $end_time | awk -F ":" '{print $1}'`
 156 		TM2=`echo $end_time | awk -F ":" '{print $2}'`
 157 	 # digits is in pair? -> control this:
 158 		check_TH1=$(echo -n "$TH1" | wc -c)
 159 		check_TM1=$(echo -n "$TM1" | wc -c)
 160 		check_TH2=$(echo -n "$TH2" | wc -c)
 161 		check_TM2=$(echo -n "$TM2" | wc -c)
 162 
 163 		if [ $check_TH1 -ne 2 -o $check_TM1 -ne 2 ]; then
 164 			echo -e $red_style"Wrong format. Must be HH:MM"$end_style && exit 1
 165 		fi
 166 
 167 		if [ $check_TH2 -ne 2 -o $check_TM2 -ne 2 ]; then
 168 			echo -e $red_style"Wrong format. Must be HH:MM"$end_style && exit 1
 169 		fi
 170 
 171 	 # multiplied *8 and *9 in BASH invoke exception:
 172 	 #   value too great for base (error token is "09")
 173 	 # idea+ from xdvt_record.sh
 174 
 175 	function oct_to_dec () {
 176 		if [[ $1 = "08" ]] ; then
 177 			echo 8
 178 		else if [[ $1 = "09" ]] ; then
 179 				echo 9
 180 			else
 181 				echo $1
 182 			fi
 183 		fi
 184 	}
 185 
 186 	TH1=`oct_to_dec $TH1`
 187 	TH2=`oct_to_dec $TH2`
 188 	TM1=`oct_to_dec $TM1`
 189 	TM2=`oct_to_dec $TM2`
 190 
 191 	 # Adding a whole day for special cases (23:30 - 01:15)
 192 		start=$(($TH1 * 60 + $TM1))
 193 		stop=$(($TH2 * 60 + $TM2))
 194 		if [ $stop -lt $start ]; then
 195 			TH2=$(($TH2 + 24))
 196 		fi
 197 
 198 	 # other errs & ending count record time:
 199 	 # Step by Step
 200 	 #Hours=$(($TH2 * 60 - $TH1 * 60))
 201 	 #Minutes=$(($TM2 - $TM1))
 202 	 #record_time=$(($Hours + $Minutes))
 203 
 204 		record_time=$(($(($TH2 * 60 - $TH1 * 60)) + $(($TM2 - $TM1))))
 205 		if [ $record_time -lt 0 ]; then
 206 			echo -e $red_style"record_time = $record_time. Any BUG, must be ... ending!"$end_style && exit 1
 207 		fi
 208 	 # export not need? BASH have local or global variable only:
 209 	 # export Record_time=$Record_time
 210 }
 211 
 212 # Creating script for AT:
 213 create_at_script (){
 214 	# From rec_date & start_time prepare label YYYYMMDD-HHMM (20080411-1030)
 215 	date_label="`echo $rec_date | awk -F "." '{printf("20%-0s%0s%-0s\n", $3, $2, $1)}'`-`echo $start_time | sed -e "s/://g"`"
 216 	file_for_at="/var/tmp/at-$date_label-$tv_station--$$.sh"
 217 	# in Debian dont use /tmp for at_script save! if you want store this. it was remove after reboot. use /var/tmp.
 218 	time_for_at==`date +%Y/%m/%d\ %H:%M:%S\ \(%Z\)`
 219 	hostname_for_at=`hostname --long`
 220 	# Frame count is usually 24,94-7, but 25 is simply and function.
 221 	#-frames in mencoder is in [frame/sec]
 222 	# 60 * seconds *25 = frame_time
 223 	frame_time=$(($record_time*60*25))
 224 
 225 # This is at script content:
 226 cat >> $file_for_at <<_END_
 227 #!/bin/bash
 228 # Description: Script for TV Recording from stream server $server
 229 # Date: $time_for_at
 230 # Version: $Version
 231 # Destination: from $hostname_for_at; to $server(server dvb-t)
 232 
 233 mencoder http://$server:$port -cache 1024 -ovc copy -oac copy -of mpeg -o $path_to_snap/$tv_station-$date_label-$file_label--$$.mpg -force-avi-aspect 1.33 -frames $frame_time -really-quiet
 234 
 235 echo 'This recording from DVBT server $server accomplished: '
 236 echo ' '
 237 echo 'Info:	$tv_station, $rec_date $start_time-$end_time ($record_time min)'
 238 du -h $path_to_snap/$tv_station-$date_label-$file_label--$$.mpg
 239 chmod 664 $path_to_snap/$tv_station-$date_label-$file_label--$$.mpg
 240 chown 1000:100 $path_to_snap/$tv_station-$date_label-$file_label--$$.mpg
 241 
 242 chmod 600 $file_for_at
 243 $halted & exit
 244 _END_
 245 
 246 chmod 700 $file_for_at
 247 # in AT script: or rm -f $file_for_at as do you wish to errase old used script
 248 }
 249 
 250 create_at_task (){
 251 	error="0"
 252 	echo -en $bold_style"AT Report: "$end_style
 253 	echo $file_for_at | at $start_time $rec_date && error="0" || error="1"
 254 	if [ "$error" -eq "1" ]; then
 255 		echo -e $red_style"Any BUG, must be ... ending! - Format of day, time is ok? It was in quote?"$end_style
 256 		rm -f $file_for_at
 257 	fi;
 258 }
 259 
 260 # ---=== BEGIN ===---
 261 
 262 clear
 263 echo " "
 264 get_rec_date
 265 #	echo "rec_date = $rec_date"
 266 #	echo "$rec_date_check $rec_date_check_dot $rec_date_check_dot_tmp"
 267 get_start_time
 268 #	echo "start_time = $start_time"
 269 #	echo " $start_time_check $start_time_check_dot $start_time_check_dot_tmp"
 270 get_end_time
 271 #	echo "end_time = $end_time"
 272 #	echo " $end_time_check $end_time_check_dot $end_time_check_dot_tmp"
 273 get_tv_station
 274 #	echo "tv_station = $tv_station (port = $port)"
 275 get_file_label
 276 #	echo "file_label = $file_label"
 277 #	echo $file_label $file_label_raw
 278 get_halted
 279 #	echo "halted = $halted"
 280 
 281 echo " "
 282 count_record_time
 283 #	echo "TH1,2 TM1,2 = $TH1, $TH2 , $TM1, $TM2"
 284 #	echo "record_time = $record_time"
 285 
 286 create_at_script
 287 #	echo "$date_label, $file_for_at, $hostname_for_at, $frame_time, $sizeapprox"
 288 
 289 create_at_task
 290 
 291 # Report in CZ_cs:
 292 sizeapprox=$(($record_time * 25))
 293 echo " "
 294 echo "Report in CZ_cs: "
 295 echo -e $green_style"Nahravam $record_time min. ($frame_time frames, priblizna velikost souboru bude $sizeapprox MB)"$end_style
 296 echo -e $green_style"Nahravat budu z kanalu $tv_station (port $port) a zacinam $start_time $rec_date"$end_style
 297 if [ "$halted" = "shutdown -h +5" ]; then
 298 	echo -e $green_style"Po skonceni nahravani pocitac vypnu!"$end_style
 299 fi
 300 
 301 # ---=== EOF ===---
 302 
Petr Jakubec © 2006