Enkódování do MPEG L3 (mp3)

Princip: Přiměřeně funkční verze skriptu na převod (encoding) zvuku ve formátu .wav do  .mp3 pomocí LAME.

Přímo zde vidíte náhled scriptu a ještě jeho kopie ke stažení v gzipu.

 
#!/bin/bash
# Description: Script na enkodovani a prejmenovavani mp3 (LAME)
# Author: DotaZ
# Date: 2003-07-20
# Version: 0.01 alfa

if [ -f infotext.txt ]; then
	/bin/rm -f infotext.txt
fi
for i in *.[Ww][Aa][Vv]; do # lowercase a nahrada ceske diakritiky
	/bin/mv "$i" `echo $i|tr '[:upper:]' '[:lower:]'|tr ' ' '_'|tr 'á' 'a'|tr 'č' 'c'|tr 'ď' 'd'|tr 'é' 'e'|tr 'í' 'i'|tr 'ň' 'n'|tr 'ó' 'o'|tr 'ř' 'r'|tr 'š' 's'|tr 'ť' 't'|tr 'ů' 'u'|tr 'ú' 'u'|tr 'ý' 'y'|tr 'ž' 'z'` &>/dev/null;
	/bin/echo "rename of $i OK";
done
for i in *.wav; do # enkoduje do mp3, vymeni .wav za .mp3
	/usr/bin/lame -hvop --nohist $i `basename $i .wav`.mp3;
	/bin/rm -f $i; # smaze kazdy prave enkodovany wav
done
/usr/bin/mp3info -x -r a *.mp3 &> infotext.txt; # vyrobi popis jednotlivych mp3's
/bin/echo "encode *.wav to *.mp3 DONE";
# LAME parametry:
# -h ... to same jako q2 (vysoka kvalita)
# -v ... VBR /standardne V4 (vyssi kvalita)/
# -p ... zapni CRC error protection
# -o ... jde o kopii (tedy nikoliv original :-)
# --tl . album title
# --ta . artist name

Petr Jakubec © 2004